Comments: 0

Read more about Odnawialne źródła energii w Polsce

Polska pozostaje nieco w tyle za rozwiązaniami pozwalającymi na nowoczesne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. U nas od dawna jest i jeszcze przez długie lata na pewno będzie głównym źródłem pozyskiwania energii węgiel – kamienny oraz brunatny. Obecnie prowadzone są prace nad stopniową zmianą i dodawaniem do palonego węgla odnawialnej biomasy... Read More about Odnawialne źródła energii w Polsce