Comments: 0

Read more about Odnawialne i nieodnawialne źródła energii

Nasza cywilizacja opiera się obecnie w znaczącym stopniu na energii. Większość z nas nie wyobraża sobie codziennego życia bez dostępu do jej nieograniczonych źródeł. Obecnie najwięcej energii pozyskujemy z surowców kopalnych, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny czy węgle. Jednak zdaniem naukowców z czasem dojdzie do całkowitego wyczerpania się pokładów... Read More about Odnawialne i nieodnawialne źródła energii